LoveAll Färgfabriken Stockholm 1996

One Armed Bandit