Alla Dagar

The poem All Days by Ingeborg Bachmann from the poetrycollection Bread and Salt, from a swedish radio broadcasted reading while renovating a Thonet-chair, an autumn evening at my home Fredmansgatan 6B 2013. Still from film. Sound coming soon.

Ingeborg Bachmann, Alla Dagar ur diktsamlingen Bröd och Salt uppläsning inspelad från radiosändning till renoveringen av flätningen på stolsitsen på en Thonetstol en höstkväll på  Fredmansgatan 6B  2013.

alladagar