CORRECTION

weldfilm

CORRECTION consists of close readings starting from the novel Correction by Thomas Bernhard. The performances are about understanding and interpreting a literary work and in a wider perspective about understanding, interpreting and making corrections in life and work. In the performance  alternately reading and actively working to knot an indigo-coloured rug in a staged room environment, are taking place, that includes a projection of filmed material from an empty apartment. The situation is arranged differently each occasion.

The rug is emerging with one square at a time, and it is intended to be twenty square meters, an area as large as the surface of the Hoeller garret/the Hoeller hut. Corresponding the space for siftning, sorting, thinking and writing from the novel Correction.

The readings from the novel Correction is not the overall focus in the performances. The readings are subordinate. The main thing is the process of interpretation and correction and the process of a new work with focus on  the remains, the river, the cone, the dreams.

Shortly about the novel:

The main character in the novel goes straight into the so-called Hoeller hut, to begin sifting and arranging the literary remains of his friend Roithamer, after Roithamer’s suicide. Roithamer (also a friend of the taxidermist Hoeller) willed the literary remains to the main character who the reader follow in his work and thoughts sifting and sorting the papers consisting of thousands of slips covered with Roithamer’s handwriting plus a bulky manuscript entitled “About Altensam and everything connected with Altensam, with special attention to the Cone”.

Kursiverade textavsnitt är hämtade från Thomas Bernhard, Korrigering i översättning av Jan-Erik Bornlid. Titlar på andra nämnda verk är också kursiverade.

CORRECTION 1

WELD, Norrtullsgatan 10, Stockholm, Aprile 27

At Weld the ”scenery” resembled how two proofreaders alternately reads sitting opposite each other at a square table. Filmprojection on the wall:  the space from an abendoned home. The room in the room for close reading the novel and the start of a new work.

weldkorrigeringrum

‘Jag korrigerar inte det jag skriver nu, jag korrigerar det sedan när det är dags för en sådan korrigering, då korrigerar jag och då korrigerar jag det korrigerade och det korrigerade korrigerar jag en gång till. Men den verkliga korrigeringen förhalar vi.

Jag hade tagit fram manuskriptet ur väskan och såg genast att allt i mitt manuskript är fel. När jag korrigerar förstör jag, förstör jag förintar jag. Precis på balanspunkten. Konens kroppsliga tyngdpunkt ligger på axeln. Genom balansytans tyngdpunkt och kroppens spets på 1/4 av höjden, för en stabil grund för en kropp är det nödvändigt att den har minst tre punkter som inte ligger i rät linje.

CORRECTION 2

DKTUS Trädgårdsgatan 2, Stockholm, June 5. At Dktus, in a narrow space in the cellar of an old house, that long ago was the shriveners hut, in Gamla stan close to the Royal Castle. The shrivener – the writer – the reader – the listener.

Ny studie som uppkommer via återkommande korrigeringar av gammalt material visar att inget spelar någon roll. Iordningställande av arbetsplats. Den allra nödvändigaste tiden.

Vindskammaren. Trähyllor var fullproppade med böcker och texter om bygget, avlöstes av väggar översållade med hundratals och tusentals av ritningar som rörde konbygget, miljoner linjer och tal och siffror täckte dessa väggar i tankekammaren.

I gryningen faller konen sönder i mitt huvud. Min systers dödsorsak: Konens fullbordan. Konen är resultatet av min systers död. Byggnadsverket som konstverk är fullbordat först genom att döden inträder. Konstens yttersta konsekvens är konstnärens självmord. 

CORRECTION 3

in Istanbul at Aciliyet Mektebi (School of Urgency) located at SALT Beyoglu, during MABL 14th Istanbul International ArtBiennial, Sept 4. A parallell reading in swedish-english-turkish. Translation – layers of understanding –

correction3

Uppstoppning av en stor svart fågel. En svart gummikorv på ytterväggen. Att gå av och an barfota. Idéfattigdom är döden. Modet och infamin – omgivningens hämmande effekt. Man får inte fråga någon, inte någon människla, om man har en sådan idé, om idén är bra och om idén ska förverkligas eller inte för de tillfrågade ger ett dödligt råd. Att vara iakttagen. Ingen människa tycker om att vara iakttagen, allra minst om en sådan människa är fördjupad i ett arbete.

Jag ville gå iväg osedd. Vi måste gå till väga i all hemlighet.

Alla konens dörrar går inåt.

CORRECTION 4

in Istanbul at Aciliyet Mektebi (School of Urgency) located at SALT Beyoglu, during MABL Istanbul, Sep 5

pre-reading

Allt blev till slut konen. Först, många utrymmen. Sedan: få utrymmen. Sedan: lämpliga utrymmen, lämpliga för henne.

Man måste kunna resa sig upp och gå iväg från alla sällskap som inte duger till något och lämna efter sig de människor som inte duger något till och de ofta gränslösa och dumma personerna och kunna gå ut och gå ner och ut i det fria och lämna bakom sig allt som hör ihop med odugliga sällskap, även ha styrkan och modet och hänsynslösheten gentemot sig själv att lämna dessa löjliga gagnlösa, inskränkta sällskap, återvända till sig själv. Man måste ha mod och styrka att avbryta ett sådant umgänge, samtal, ordbrutaliteter som man under alla omständigheter trasslat in sig i mot sin vilja, att kunna bryta varje outsägligt dumt samtal, bryta sig loss från alla dessa vansinniga, gagnlösa och inte annat än samhällsvådliga ämnen och gå sin väg för att rädda sig själv.

CORRECTION 5

Due to investigations about copyright issues the public performances are paused and the work with Indigo Rug #8 – #10 continues in company of new readings and interpretations in smaller groups: Peter Weiss, Motståndets Estetik / Resistance Aesthetics I – III and Peter Weiss, Notisbooks 71-75 and 75-80. Chris Kraus, I Love Dick, Virginia Woolf, Flush.

På halva vägen, där våra vägar korsades, i en skogsglänta. Om den här skogsgläntan där vi ofta träffades och alltid pratade om sammanträffandet, om det och om allt möjligt, hade han en gång skrivit en liten uppsats, som sedan publicerats. Allt i relation till gläntan som hade stort betydelse i vårt liv. Det lilla prosastycket var en lugn, tydligt disponerad tankegång, beskrivningen av ett naturutsnitt, in i minsta detalj förtroget för oss båda. Vid omläsning av de första raderna av det försöket väcktes idén hos mig att ge ut en hel samling denna beskrivningsprosa i bokform.

CORRECTION 6 

Ulla West, 124 Notebooks to be continued accompanied by Indigo Rug #11 and further on, begins sifting and arranging the work and thoughts, sorting the contents consisting of thousands of slips and manuscripts from my own notebooks.

notebooks2

Fullbordan. Förverkligandet av en idé. Jag kommer att gallra, sortera för ett offentliggörande. Först det 800 sidor långa utkastet, sedan det andra 300 sidor långa utkastet och den 80 sidor långa versionen. Alla dessa tre versioner hör ihop. Den ena i den andra är en helhet och mer än 1000 sidor ur vilket man inte får plocka ut det minsta. Allt tillsammans är helheten. 

Close readings continues, with interpretations and materialisations in new notebooks.

Doris Lessing, Femte Sanningen

W G Sebald, Dikt, Prosa, Essä

Eva Hesse, Diaries

Catarina Pasquale, Den skeva platsen

Jörgen Gassilewski, Hastigheten

Helene von Druskowitz, Pessimistiska Kardinalsatser

Peter Handberg, Promenad med störningar. Druskowitz vs Nietzsche

Henry David Thoreau, Walden