Books

Book under work: Preference of Interpretation – texts, mappings and rugs

Published:

09.boken-omslag

TANKEGÅNGAR published by OEI Editör 2014  with support from Kunsthall Trondheim  ISBN: 978-91-85905-70-6

kubbok

VITA KUBEN  published by UKW Publishing 2011,  with  Norrlandsoperan ISBN: 978-91-979414-0-2

 

Den Obönhörliga, boken om roboten O#X av Ulla West. Utgiven av Axl Books 2010
DEN OBÖNHÖRLIGA / THE INEXORABLE   published by Axl Books 2010 ISBN: 978-91-978598-0-6