The Cone -> The Tower -> The Tool

Där spiraltrappan svänger i tornet kommenterar drömmarna vakentillvaron. Där sker ingenting. Bortom orden kuttrar duvorna.

 

Where the spiral staircase turns in the tower, the dreams comment on the awakening of life. There’s nothing. Beyond the words, the doves cut.

Tornet härbergerar och tränar duvor. Brevduvorna som är vita för ord vidare, de förmedlar nyheter ovh meddelanden mellan utposter. De grå duvorna, matduvorna är soldaternas föda. Gödselduvornas guano är gödning för köksträdgårdens odlingar som växer och blir föda både till soldaterna och till duvorna, även de duvor som sedemera slaktas som föda till soldaterna.

The tower hosts and exercises pigeons. The letter pigeon is white, carries word further, spread news and messages between outposts. The other pigeons (gray) are the food of the soldiers and their guano is a fertilizer for the vegetable gardens, which gives food to the soldiers, before the same fertilizing pigeons become meat to eat..

Tools for mobile communication:  Today an iPhone. Before a dove.