NEWS

symbol

Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge
Axel Theofron Sandbergs Akvarellpris år 2023 till

ULLA WEST

för ett konstnärskap där en dörr öppnas för den som vill träda in i ett vindlande palats fyllt av tecken för liv.

I rum efter rum får vi ta del av förunderliga utsagor och kryptiska artefakter, det mirakulösa i förtrolig dialog med vardagens lämningar.

Allt präglat av en lust till artikulation av det betydelsebärande. Ulla West ger sin syn på saken, en förnimmelse i vårt gemensamma varande.

inuti3

Cité Internationale des Arts Paris  Jan-Feb 2023

Open Studio Cité des Arts,Paris 15 feb 2023

OpenStudio1

AtelierOuvert

En ögonblickets flora

Marabouparkens konsthall 2022   4/7 – 2/10

James Benning, Frank Ekeberg, Ragna Misvær Grønstad, Rosalind Nashashibi, Karl Axel Pehrson, Pia Sandström och Ulla West

Ulla West satte sommaren 2021 upp ett laboratorium i konsthallen där hon använde parkens många växter i färgexperiment. I En ögonblickets flora återvänder hon till materialet och presenterar två nya verk som bygger vidare på processen – föränderliga vägar blir till en karta över arbetet i Marabouparken. Färgningar på tyg och papper är avtryck av passerande tid där sol och syre är avgörande för den blå färgen i indigo och i cyanotypier. Cyanotypier är solljusavtryck, blåkopior, en tidig fotografisk kopieringsmetod. Någonting framträder och försvinner, övergåendet visar en långsam utveckling och förändring.

UW Marabouparken

Ulla West1547

MABB2022-logga-179x154-1BIBLIOTEK NORDICA Malmö Artist’s Book Fair May 6-7 2022

Ulla West participating with Text Garden

Villa san Michele, Capri    mars 2022

capri

iskra

Botkyrka Konsthall – Unfinished Histories

12/3 – 27/8 2022

stillincompleteness

still from film: Incompleteness by Ulla West

1284

1291

1301

Historieberättande som lager på lager av fakta och fantasier

https://www.dn.se › kultur › historieberattande-som-lager-…

UH-logo-bw

inbjudan

UNFINISHED HISTORIES

Filippa Arrias, Matti Aikio, Seher Uysal and Ulla West 12 march – 27 augusti, 2022
Botkyrka konsthall

Utställningen Unfinished Histories synliggör en komplex relation till historien, så som den träder fram genom minnen, tolkningar och hörsägen. Historier som aldrig står stilla eller når ett slut men som påverkar vilka vi är och den värld vi lever i. Vi söker oss in i dessa mångtydiga landskap av berättelser som formats utifrån olika perspektiv. Vad har trängts undan eller glömts bort? Och kan det vi hittar förändra vår blick på framtiden? Det verkar som att vi inte kan leva utan en historia.

I utställningen visas verk av fyra konstnärer vars arbeten utforskar olika ingångar till historieskrivningar, arkiv och berättelser.

PARKFÄRG Marabouparkens konsthall 2021

30/6–3/10
Onsdag–söndag kl 12–16

vandringiparken

Parkplan, växter, vandringar, avtryck, färgfläckar, tester och experiment

Ulla West1563

MarabouWeb1

MarabouWeb2

MarabouWeb5

Under juli-oktober är Marabouparken bas för mitt färgningslaboratorium.

Resultatet kommer att ingå i det pågående arbetet TEXT GARDEN.

Färgningarna på tyg och papper är avtryck av passerande tid.

Ett avtryck är ett avstamp i tiden, markerar ett avbrott där allt ändå fortsätter.

Inga garantier gives för färgernas beständighet. Förändringar kan förväntas.

Färger från växter överensstämmer inte alltid med färgerna på växterna.

Färgerna jag använder är avkok, ett extrakt från växters kronblad.

De flesta avfärgningarna följer inga regler eller recept.

Sol och syre är avgörande viktigt för den blå färgen i indigo och cyanotypier.

Cyanotypier är också avtryck, blåkopior, en fotografisk kopieringsmetod.

Växter är kategoriserade utifrån många parametrar, i familjer och släkter.

Växterna jag avfärgar kategoriserar jag i egna fack. Vad/vem bestämmer vad?

Nyttiga, Giftiga, Ätliga, Medicinala, Trädgårdsväxter, Skogsväxter, Öväxter, Invasiva, Balkongväxter, Fridlysta

Växterna som visas på Marabouparken inom PARKFÄRG växer i Marabouparken. Några arter är planterade i år i rabatten rakt utanför rummet som en del av sommarens projekt.

Vejde är den enda växt av de avfärgade växterna jag presenterar där jag följt recept och här har jag tillfört kemikalier för att nå den indigoblå färgen. Cyanotypierna följer också recept, kemi krävs för ljuskänsligheten.

Jeansfärgen. Indigofärgen har framställts globalt sedan århundranden tillbaka.

Vejde och Färgpilört är växtarter som bär indigofera ämnen och som kan växa i Norden. Jag har plockat vilt växande vejde på ön Hansten i Stockholms södra skärgård. Jag har gjort färg från bladen, jag har tagit vara på frön och planterat följande år. Jag har lärt mig framställa indigopigment. Tillvägagångsättet och traditionen, indigons historia intresserar mig.

Några färgningsexempel kommer från nedbrytningsprocesser. Nedbrytning ger också färg. Jag provar att färga i rost som provocerats fram på järnföremål eller ur blötlagd stålull.

Björnloka och Lupin är oönskade, utrotningshotade, förbjudna arter. De ska jag närma mig. Får alla vara med?

Bibliotek Nordica med Text Garden i Reykjavik

Bibliotek Nordica Island2021

Ny atelje Fiskargatan Stockholm, mars 2021

nystudio2

ODE 707 Zachrisbergsparken, Årstaberg i Stockholm feb 2021

Artists’ Books på Galleri Rostrum i Malmö, nov-dec 2020

Gå din väg, Konstnärshuset, Stockholm     2020-10-08 – 2020-11-15

Jörgen Gassilewskij om utställningen:

Ulla West tar sig in i läsningen tråd för tråd. Hon korrigerar läsningen med handen. Hon tar sig till den punkt där hon och de som står henne nära går skilda vägar. Det är inte samma punkt. En annan. Hon tar sig in i textens kvarlåtenskap, läsningens kvarlåtenskap, självförglömmelse.

Ulla West tar sig in i vecken (som Hantaï). Ett kärnminne vävt av väverskor. En artificiell intelligens som dras till värme. Indigo. Vejde. Färgpilört. Färgar blå. Hon knyter en invasiv sekund av den vardagliga mattan, ryan. Mäter. Avgränsar. När det tar slut så tar det slut.

Vid gränsen sker en blomning. Hon kartograferar ett steg. En mil. Två mil. Ett handgrepp korrigerar, annullerar, bekräftar, raderar, fördjupar, följer upp, relativiserar, stadfäster, härbärgerar, stöter bort, inkorporerar, förnekar, varierar det föregående. Ett fotsteg är en våg, en vattenvirvel, en infinit skymning.

Mullbärspapperskub. Pixelerad upphovsrättsligt blockerad sekvens, befriad, undflyende. Selectrics snurrande skrivhuvud smattrar, tränger undan fibrer, färgar.

Programmerat, binärt, kretskort, tenderar att upprepa handling, upprepa handling. Men bara nästan. Men bara nästan.

Det finns ingenting som identitet. Glömska. Minne. Thomas Bernhard skriver ett ord som liknar en vandring som liknar en labyrint som liknar en motorväg till döden. Determinerad och oförutsägbar. Förprogrammerad och inte densamma.

I början, då såväl valfrändskaperna (W G Sebald, Robert Walser) som de personliga, betydelsefulla och intima vänskaperna intensifieras, stegras, bärs de i högre grad fram av en komponent som kunde kallas affekt. Och i nästa skede när utbytet, dialogerna befinner sig på en platå, balanserar. Slutligen vid den punkt då mellanhavandena närmar sig en brytning. Tid att utväxla gåvor, materialisera.

Ulla West visar, kastar fram, vid dörren, tröskeln, skriver av, kopierar. Upprepar en handling. Knyter an. Förstår. Med handen. Händerna. Ställer sig utanför. Ensam. Dessa rum. Modell. Mindmap. Flödesschema (valnöt, kol). Plan. Ritning. Koppling. Klipp. Texter. Knutar. Växter. Färg.

Sträcker sig mot ljuset, stjärnorna. Skiftar färg. Ympas. sticklingar, luftrötter (San Fransisco, Trollhättan, Key West, Beijing, Trondheim, Moskva, Trondheim, Rom, Austerlitz). Alla doppade, doppade. Droppande, droppande. Onda andars bibliotek. Utplåning. sönderfall.

I ett rum är ett ljud. Och det hänger från väggen. Omfattar och omfattas av ändligheten i de tre dimensionerna, golv väggar tak. Momentant. När en människa, en nod i rumtiden, begår en rörelse, utgår från nervcellerna, synapserna, tankegångarna, fyller det audiella resultatet ett rum.

Att vissla med stängd mun. Ljudet när slussarna öppnas. Trollhättan. Vara född samma dag. Tiberns vattenvirvlar. Dödvatten. Hydrodynamik. Att följa med i strömmarna, kantringarna, specificera dem. Att namnge är att nå, låta, omfatta, beröras av, hierarkisera. Vem är du att? Vem är du?

Ada Lovelaces algoritmer, noter, analys. Historien vävs, narrativet vävs. Hävs. Krävs på mening. Skyddskoden får dig att överleva i rumtiden, rymden. Linne ullgarn skyttel varp. Doppa tårna i andras liv. Det egna livet. Infärga. Koka av. Tillvaron genom frostat glas (siden), diffusera landskapet.

En person läser en bok om en person som bygger ett hus åt sin syster. En person läser en bok om en person som hittar papperslappar där det står om en person som bygger ett hus åt sin syster. Korrigering: En person läser en bok av en person om en person som berättar om en person som hittar papperslappar av en person som handlar om en person som bygger ett hus åt sin syster.

En matematisk uppgift som måste lösas perfekt. Ludwig Wittgensteins suicidala kon. Ett uranglas. Talande huvuden kommer med dåliga nyheter från yttre rymden. Uppskalad värmesyntes. Skriftrullar. Vad är insida och vad är utsida i Walter Benjamins hoprullade sockor.

Ulla West reaktiverar eftermälet. Återupptar samtalet. Epilerar. I den ekande språkträdgården. Fötter. Händer. Steg för steg. Knut för knut. Kod för kod. Ord för ord.

recensioner:

http://konsten.net/ulla-west-pa-konstnarshuset/

https://kunstkritikk.se/sorlet-i-bakhuvudet/

Moxy Khora, trapphallen Konstnärshuset

Korrigering – Indigo Rug, Lilla Galleriet Konstnärshuset, filmprojektion och ljudmatta

Text Garden, Stora galleriet Konstnärshuset

Kvintett, Stora galleriet Konstnärshuset, doppmålningar från växter, ljud

Text Garden, doppmålningar och indicium: garnvinda

KI MO NO, Brus, Etoilement-vikkuber i mullbärspapper, Stora galleriet Konstnärshuset

Vitt Brus, handknuten 304×185 cm, Stora galleriet Konstnärshuset

2020.04.06 a propos Corona 2007-2020

MOUTHPIECES #5, Urra Goodluck 2007

https://ullawest.com/works/foto/mouthpieces/

a propos #METOO 2003-2020

DE ADERTON / THE 18, 2003

https://ullawest.com/works/sculpture/the-eighteen-de-aderton/

ODE 707

Zachrisbergs parc Årstaberg in Stockholm, public commission August 2019

Zachrisbergs parc, Årstaberg,  ODE 707

studio Christopher West Årstaberg: Presentation 9 nov 2019

TEXT GARDEN collection/library/garden. 25 unique books with traces and dyings from plants.My library was dukedom large enough the Glasroom, Konstepidemin Gothenburg 2-24 nov

TEXT GARDEN at BABE Bristol Artist’s Book Event at Arnolfini  30-31 March 2019

2019 CODEX ArtBook Fair & Symposium, in San Francisco Bay Area, California USA has a nordic focus  TEXT GARDEN/Bibliotek Nordica, edition 12

Bibliotek Nordica  February 3-6 in Craneway Pavillion Richmond. http://www.codexfoundation.com

www.codexpolaris.com/bibliotek-nordica.html

TEXT GARDEN by Ulla West, is part of Bibliotek Nordica

Bibliotek Nordica – a Portable Library of Nordic Artist Books

The 2019 CODEX Book Fair & Symposium, held in California, USA, have a Nordic focus. This event is being co-organised by Codex Polaris and the Codex Foundation. The Book Fair will feature curated stands showing handmade and handprinted artist books from each of the Nordic Countries. In addition to this, Codex Polaris contributes a collaborative Nordic book project in the form of a limited edition of portable library boxes. These will be presented and promoted on a stand at Codex 2019. http://www.codexfoundation.org

BABF  Bergen Art Book Fair, Bergen Kunsthall Nov 1-4 2018      TEXT GAR DEN

http://www.bergenartbookfair.no/

ODE

Sculpture for Zachrisbergs Parc Årstaberg, Liljeholmen Stockholm. Under work, commissionen by Stockholm konst. Keyword: pre-positions. Selectric typewriter.

PPP Pre Position Presentation of MABL at Beckmans designhögskola Oct 10 2018

FIRST SUPPER SYMPOSIUM in OSLO, Oct 20-21 2017. Prologue III

PROLOGUE I: Art Activism – White Cube vs Public Space

PROLOGUE II: Art and media-activism – Strategies for political change 

PROLOGUE III: Art activism and feminism in Middle-east

_______________________________________________________

rescent

Moxy Khora – at SFI Västerort and Jobbtorg Stockholm in Rinkeby, Stockholm konst. Installed Sep 16, 2016. Inauguration Nov 14, 2016. Commissioned by Stockholm konst.

http://www.stockholmkonst.se/aktuellt/ett-ordklot-sfi-vasterort/

More info: Sculptureproject UKW PRODUCTION / Public Commission

moxykhora

Residency in Rome , Circolo Scandinavo March 2017

Parcs, libraries, spots & dots, correction-INDIGO

__________________________________________________________

The book as contemporary artform in Nordic countries, Oct 1-2  2016 Grafikverkstan Godsmagasinet & Galleri Astley in Uttersberg

bokensom_web

___________________________________________________________

Three rooms (and a corridor)

Three exhibitions curated by CAC Bukovje / Landskrona. Opening Oct 21 

cacartcenter

Arbetsritningar och andra synliga saker på papper som inte nödvändigtvis skulle ses som konst (efter Bochner) Working Drawings and Other Visible Things on Paper not necessarily art

CAC Bukovje / Landskrona är stolt att presentera en utställning inspirerad av Mel Bochners projekt ”Working Drawings and Other Visible Things on Paper, som inte nödvändigtvis skulle ses som konst”, som ursprungligen genomfördes i New York 1966.

Deltagande artister:
Bengt Adlers (1950, Sweden), Conny Blom (1974, Sweden), Mel Bochner (1940, US), Kalle Brolin (1968, Sweden), Vasja Cenčič (1973, Slovenia), Martin Creed (1968, UK), Kajsa Dahlberg (1973, Sweden), Jeremy Deller (1966, UK), Ditte Ejlerskov (1982, Denmark), Milanka Fabjančič (1982, Slovenia), Vadim Fishkin (1965, USSR), Johan Furåker (1978, Sweden), Alexander Gutke (1971, Sweden), Felix Gmelin (1962, Germany), Carl Michael von Hausswolff (1956, Sweden), Ištvan Išt Huzjan (1981 in Slovenia), IRWIN (1983, Slovenia), Janez Janša (1973, Slovenia), Janez Janša (1964, Croatia) and Janez Janša (1970, Italy), Stine Marie Jacobsen (1977, Denmark), Lisa Jeannin (1972, Sweden), Žiga Kariž (1973, Slovenia), Clay Ketter (1961, US), Jukka Korkeila (1968, Finland), Anna Ling (1971, Sweden), Anna Lundh (1979, Sweden), Miltos Manetas (1964, Greece),Jonathan Meese (1970, Japan), Kristina Müntzing (1973, Sverige), Jesper Norden (1972, Sverige), Björn Perborg (1974, Sverige), Magnus Petersson (1971, Sverige), Adrian Piper (1948 US), Klara Sax (1997, US), Lina Selander (1973, Sverige), Nataša Skušek (1967, Slovenien), Nina Slejko Blom (1982 Slovenien), Nedko Solakov (1957, Bulgarien), Mladen Stropnik (1977, Slovenien), Annika Ström ( 1964 Sverige), Stefanos Tsivopoulos (1973, Grekland), Ulla West (1954, Sverige), Leon Zuodar (1977, Slovenien) och Serkan Özkaya (1973, Turkiet).Slovenia), Annika Ström (1964, Sweden), Stefanos Tsivopoulos (1973, Greece), Ulla West (1954, Sweden), Leon Zuodar (1977, Slovenia) and Serkan Özkaya (1973, Turkey).Slovenia), Annika Ström (1964, Sweden), Stefanos Tsivopoulos (1973, Greece), Ulla West (1954, Sweden), Leon Zuodar (1977, Slovenia) and Serkan Özkaya (1973, Turkey).

År 1966 samlade Mel Bochner ritningar, skisser och liknande material från vänner och kollegor för en utställning han tänkte göra på Visual Arts Gallery vid School of Visual Arts i New York. Han hade först för avsikt att rama materialet men när han informerade om att utställningsbudgeten inte möjliggjorde sådana extravaganser, tog han till fotokopiering av allt material i fyra versioner och monterade det i fyra identiska bindemedel som han placerat på fyra podier i galleriet. Mel Bochner använde en xerox-maskin eftersom det var det mest tillgängliga verktyget för snabb och prisvärd reproduktion. Ekvivalent idag skulle vara en färg digital skrivare. Genom att använda det förlorade vi den ”Xerox sammansmältningsfiltrering” av materialet, men vi försökte inte tekniskt reproducera 1966-showen, Vi tog en smart idé som förtjänar uppmärksamhet och skräddarsydd den för våra syften. I sin essens är idéerna för våra utställningar väldigt lika, om de på samma sätt också diametriska – Bochner använde Xerox och mappar när de möttes med brist på pengar för att presentera de verk som han ville visa och vi använde skrivare och mappar när vi ville curate en show utan budget. De viktigaste skillnaderna är att de konstnärer som vi hade bjudit in att dela visste på förhand att de skulle skapa för mappen och att materialet som lämnades inte skulle förändras mycket i reproduktionsprocessen. Innehållsmässigt var vårt mål med denna utställning när det första skapades att ge så mycket bra konst som möjligt till en liten kulturellt undernärdad stad i sydöstra Estland. Så kanske vi inte gjorde denna seminal kuratoriska del rättvisa, Eftersom vi inte exakt gjorde markbrytning – visade konst reproducerad i mappar på plintar har gjorts tidigare och vår konstnärgrupp var inte särskilt revolutionerande. Dessutom, som kuratoriska ansträngningar går, bygger högtidligt på grund av kärlek till konst, för att njuta av det och visa det, verkar som ett ganska naivt och ”vardagligt” koncept. Det känns emellertid ibland, att högljudd proklamerad passion för konst är mest radikal och sällsynt i kuratisering idag, så kanske vi inte är så långt borta ändå.

(Utställningen möjliggjordes med stöd från Kulturkontakt Nord, Sveriges ambassad i Tallinn, Landskrona Stad, Agrippa Manufacturing AB och Esselte Sverige AB.)

CAC – CONCEPTUAL ART CENTER, BUKOVJE, ESTLAND

CAC Bukovje Landskrona  presenterar: Två utställningar för Skulpturkyrkan, Võru, Estland: ”Arbetsritningar och andra synliga saker på papper som inte nödvändigtvis skulle ses som konst (efter Bochner)” och ”Små bra saker (konstverk vi tycker om som passade I våra resväskor) ”4 – 26 juli 2015. http://www.cac-bukovje.com/index.html

40-YEAR JUBILEUM AUCTION FOR INDEX  PERFORMED AT GALLERIE BELENIUS / NORDENHAKE  Index 40-årsjubileumsauktion , preview  Belenius Nordenhake, May 18-20 2015

MABL  WELD/ Correction 1    Stockholm April 2015

weldkorrigeringrum
Vängestaltningar, texter från noteringsböcker med skrivmaskin på smörpapper